• خبرنگار باید با روشنگری منافع مردم را بر منافع قدرتمندان رجحان دهد

    به مناسبت روز خبرنگار؛

    خبرنگار باید با روشنگری منافع مردم را بر منافع قدرتمندان رجحان دهد

    خبرنگار باید با روشنگری منافع مردم را بر منافع قدرتمندان رجحان دهدرسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی ، باید همچون عقابی تیز بین با چشمانی همیشه باز به رصد و پایش ریزترین تحولات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور بپردازند و با رعایت اصول اخلاقی ، صداقت و عدالت با اطلاع رسانی صحیح در خدمت جامعه باشند . در این میان خبرنگاران به عنوان بازوان اجرایی رسانه ها نقش بسزایی در تحقق این امر مهم دارند .

    ۰۲/۰۵/۱۵ ۱۵:۰۲